Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Temporär befattningshavare vid Justitieministeriets avdelning för fångvårdsärenden 1924–1936, från 1936 ordinarie tjänsteman vid Fångvårdsverket, från 1950 fångvårdsväsendets fångvårdsavdelning. Lantbruksinspektören skulle granska och utveckla lantbruksarbetet i fångkolonier och fängelser.

Finsk beskrivning

maataloustarkastaja

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1940, 1950, 1951.

Nuorteva, Jussi , Suomen vankeinhoidon historiaa. Suomen vankeinhoidon matrikkeli 1881–1988 2 , Helsinki: Oikeusministeriön vankeinhoito-osasto 1989 , 19.

Andra språk

Inga termer på andra språk