Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Högsta chefen för fångvårdsväsendet från 1881 vid Fångvårdsstyrelsen och efter 1922 som chef för Justitieministeriets fångvårdsavdelning med ansvar för fängelseväsendet och övervakningen av fängelseinrättningarnas allmänna förvaltning. Kompetenskravet var högre rättsexamen.

Finsk beskrivning

vankeinhoidon ylijohtaja

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1923, 1951 .

Ignatius, K. E. F. , Statistisk Handbok för Finland. Under författarens inseende delvis omarbetad av A. G. Fontell , 2 uppl. , Helsingfors: G. W. Edlund 1890 , 117–118.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 1000 (överdirektör).

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1922: nr 315: § 3: 315 .

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1925: nr 112: § 2 .

Wikipedia – Vapaa tietosanakirja, http://fi.wikipedia.org

Andra språk

Dåtida finska vankeinhoidon ylipäällikkö

Tid

Autonoma tiden
Självständighetstiden

1800-tal
1900-tal

1881–(1922)–(1937)–(1950)–

Synonymer

överdirektör för Fångvårdsstyrelsen (1881–1922)