Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ämbetsexamen inrättad 1949 för att kvalificera för tjänst inom fängelseväsendet. Fångvårdsexamen avlades vid finskspråkiga Yhteiskunnallinen korkeakoulu och krävdes från 1950 för de flesta fasta fängelsetjänster.

Finsk beskrivning

vankeinhoitotutkinto

Källor

Finlex : Den elektroniska författningssamlingen samt samlingar av uppdaterade och ursprungliga författningar. II. Ursprungliga författningar , 1989/ 173 (förordning om ändring av förordning om fångvårdsväsendet) .

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 644.

Nuorteva, Jussi , Suomen vankeinhoidon historiaa. Suomen vankeinhoidon matrikkeli 1881–1988 2 , Helsinki: Oikeusministeriön vankeinhoito-osasto 1989 , 25, 28.

Andra språk

Dåtida finska vankilavirkamiestutkinto, vankeinhoitoalan virkamiestutkinto

Synonymer

FVE
fångvårdstjänstemannaexamen
fängelsetjänstemannaexamen