Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Byrå vid Justitieministeriets fångvårdsavdelning 1922–1936 och 1950–2001. Vid byrån gjorde man upp fångvårdsväsendets budget och ansvarade för revisionen av fängelseväsendets kassaförvaltning. Som chef verkade ursprungligen en kamrer, med biträde av kammarförvant, huvudbokhållare och bokförare.

Finsk beskrivning

Vankeinhoito-osaston tilitoimisto, Tilitoimisto

Källor

Arkistolaitos: Arkivverket, http://www.arkisto.fi/

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1923, 1930, 1951 .

Nuorteva, Jussi , Suomen vankeinhoidon historiaa. Suomen vankeinhoidon matrikkeli 1881–1988 2 , Helsinki: Oikeusministeriön vankeinhoito-osasto 1989 , 18.

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1922: nr 315: § 3, 7: 1231,1233 .