Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Byrå som 1934 ersatte Kamrerarkontoret vid Järnvägsstyrelsens ekonomiavdelning. Byråns huvudsakliga uppgift var att under ledning av en kamrer sköta räkenskaper och annan ekonomisk förvaltning.

Finsk beskrivning

tilitoimisto (Rautatiehallitus)

Källor

Arkistolaitos: Arkivverket, http://www.arkisto.fi/

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1917 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/