Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på finansexpeditionens kamrerarkontor 1811–1918 som utan särskild instruktion huvudsakligen ansvarade för ärenden rörande budget och bokslut, kronans inköp av jord och tomter, tjänstemännens avlöning och lån, avskrivningar m.m. Finanskontoret hade samma tjänstemän som kamrerarkontoren vid kammar- och militieexpeditionen.

Finsk beskrivning

Valtionvaraintoimituskunnan valtionvarainkonttori

Vuosina 1811–1918 toiminut senaatin valtiovaraintoimituskunnan konttori, joka tunnettin aiemmin myös nimellä kamreerinkonttori.

Källor

Översiktskatalog för Riksarkivet 2 , Helsingfors: Riksarkivet 1966 , 91–92.

Andra språk

Dåtida finska Valtionvaraintoimituskunnan valtionvarainkonttori, aikaisemmin kamreerinkonttori