Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Åt varje offentlig myndighet utfärdade regler om uppgift, arbetssätt och organisation.

Finsk beskrivning

ohjesääntö, toimiohjeet, ohjeet

Viranomaisille laaditut ohjeet tehtävistä, työtavoista sekä organisaatiosta.

Källor

Inga källor