Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Statsutskottets sammanfattande förslag till riksstat, betänkande angående statsregleringen samt anskaffande av de för Riksgäldskontorets utgifter erforderliga medlen.

Finsk beskrivning

talousasiain mietintö, valtionvarainvaltiokunnan talousarviomietintö

Valtiovarainvaliokunnan kokonaisvaltainen ehdotus valtion vuosibudjetiks. Myös mietintö koskien valtion varojen säätelyä ja Valtionkonttorin menojaan varten tarvitsemien varojen hankintaa.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 245 (betänkande).

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk