Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Årligt anslag för en viss gren av förvaltningen. Stater började uppgöras i slutet av 1630-talet.

Finsk beskrivning

menosääntö, tulo- ja menoarvio, talousarvio, budjetti, vuosibudjetti

Källor

Herlitz, Nils , Grunddragen av det svenska statsskickets historia , Stockholm: Norstedt 1928 , 123.

Persson, Fabian , Servants of Fortune. The Swedish Court between 1598 and 1721 (diss.) 1999 , 67.

Rothstén, F.W. , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1883 . http://www.genealogia.fi/hakem/sanasto/sanastoesi.htm

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Andra språk

Dåtida finska vuosirahan sääntö, vuosirahasääntö