Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

De medel ett ämbetsverk eller en förvaltningsgren hade för att bestrida kostnaderna för stadigvarande tjänstemäns löner och de budgetmedel med vilka de täcktes.

Finsk beskrivning

vakituinen menosääntö, vuosibudjetti, perusbudjetti

Varat, jotka virastolla tai hallinnonalalla oli käytössään vakituisten virkamiesten palkkojen maksamiseksi vuosibudjetissaan.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Tredje delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 965.

Herlitz, Nils , Grunddragen av det svenska statsskickets historia , Stockholm: Norstedt 1928 , 126.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 331 (stat).