Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ett kalenderår, räknat från dagen efter utfärdat beslut eller fälld dom.

Finsk beskrivning

yö ja vuosi

Kalenterivuosi, joka laskettiin päätöstä tai tuomiota seuraavasta päivästä lukien.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 121.

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 637.