Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Årsbok.

Finsk beskrivning

vuosikirja

Källor

Inga källor

Andra språk

Latin annuarium
Dåtida finska vuosikirja