Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Anteckningsbok, notisbok, särskilt för anteckningar av mera officiell art: räkenskapsbok, protokollsbok m.m.

Finsk beskrivning

muistio, muistiinpanokirja

Erityisesti virallisia merkintöjä varten laadittu muistikirja, kuten muistio kirjanpidosta tai oikeudenistunnosta.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 87.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 21.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Översiktskatalog för Riksarkivet 2 , Helsingfors: Riksarkivet 1966 , 161.