Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Anteckningsbok i skolan i vilken elevernas förseelser antecknades.

Finsk beskrivning

opettajan muistikirja, opettajan arviointi- ja muistikirja

memoriaali

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 380.

Rothstén, F.W. , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1883 . http://www.genealogia.fi/hakem/sanasto/sanastoesi.htm

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska muistokirja