Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Minnesbok; titel för Stockholms stads tänkebok åren 1474–86 samt 1511.

Finsk beskrivning

Muistikirja*

Tukholman kaupungin tuomiokirja 1474–86 sekä 1511

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 651 (tänkebok).

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , XIX: 195ff.

Andra språk

Inga termer på andra språk