Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kyrkans frihet, ett uttryck som blivit symbol för den gregorianska reformrörelsen. Någon medeltida traktat med uttrycket är inte belagd.

Finsk beskrivning

kirkon vapaus; grogoriaanisen reformiliikkeen tunnus

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk