Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Fram till reformationen: biskops jordegendomar med tillhörande byggnader.

Finsk beskrivning

piispantilukset

Piispalle kuulunut maaomaisuus sekä niihin liittyneet rakennukset.

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

bispagods
bispegods
bispesgods