Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under 1500-talet benämning på den styrelse som utövades av biskopar.

Finsk beskrivning

piispanhallinto*

piispojen käyttämän hallintovallan nimitys 1500-luvulla

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

bispsregemente