Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Hemman eller pastorat vars inkomster gick till biskopsämbetet eller användes till att avlöna biskopen.

Finsk beskrivning

piispan palkkatila

piispanpastoraatti

Källor

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 , IV: 423 (prebenda).

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk