Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kyrkoförvaltningens indelning i stift, prosteri, pastorat och församlingar.

Finsk beskrivning

kirkon hallinnollinen jako*

Kirkon jakutuminen hallinnollisiin alayksiköihin eli hiippakuntiin, rovastikuntiin, pastoraatteihin ja seurakuntiin.

Källor

Inga källor