Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Beteckning på det statsfinansiella system och den militära organisation som inrättades av Karl XI under 1680-talet och som byggde på effektivering och förenhetligande av indelningsverket.

Finsk beskrivning

uudempi veropalkka- ja ruotujärjestelmä

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 160 (indelningsverk).