Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Beteckningen för det sätt varpå de svenska landskapens skyldighet att uppställa härens fotfolk och fylla luckorna i detsamma uppfylldes, så länge indelningsverket varade. Denna skyldighet tillgodosågs tidigare genom utskrivning. Det ständiga knekthållet är en annan benämning på hela den statsinstitution som vanligen kallas infanterirotering och stundom, med ett något oegentligt uttryck, ”det yngre indelningsverket för infanteriet”.

Finsk beskrivning

sotamiehen ylläpito

Ruotsin valtakunnan maakuntien velvollisuus tuottaa armeijalle sotilaita ja täyttää vajaukset miehistössä ruotujärjestelmän kautta. Aiemmin sotilaat oli saatu värväämällä.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 14. http://runeberg.org/nf/

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 183.

Andra språk

Dåtida finska sotilaanpito, sotamiehenpito

Synonymer

knektehåll