Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Jordegendom som var anslagen till det militära indelningsverket och i denna egenskap utnyttjades som boställe eller som räntegivande.

Finsk beskrivning

sotaväen tila, sotilastila

Sotaväelle kuulunut ja joko virkatilana tai vuokratilana käytetty tila.

Källor

Danielsson, Christer (et al.) , Riksarkivets beståndsöversikt. Del 4. Kammararkivet , 8 , Stockholm: Svenska riksarkivet 1995 , 500 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 230.