Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under senatens ekonomiedepartement lydande kontor med uppgift att utrusta, proviantera och avlöna de finska trupperna som 1812 hade uppställts på tre värvade finska regementen. Kontoret ombildades enligt kejserligt reskript 1819 till ett självständigt under Militieexpeditionens översyn verkande krigskommissariat.

Finsk beskrivning

sotilastoimituskunnan komissariaattikonttori

Senaatin talousosaston alainen toimisto, joka vastasi Suomesta vuonna 1812 värvätyn kolmen rykmentin pohjalle muodostuneiden suomalaisten joukkojen varustamisesta, muonituksesta ja palkanmaksusta.

Källor

Översiktskatalog för Riksarkivet 2 , Helsingfors: Riksarkivet 1966 , 109–110.

Andra språk

Dåtida finska Sotilastoimituskunnan komissariaattikonttori