Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I Ryssland var Kommissariatet från och med 1711 ett centralt ämbetsverk inom militären med uppgift att samordna de militära kommissariernas och till guvernementsförvaltningen hörande kommissariernas verksamhet vid förvaltandet och fördelningen av förnödenhetsartiklar och andra slag av persedlar till trupperna. Under stora ofreden fanns i Åbo ett organ med namnet kommissariat, även kallat överkommissariat, som inrättats där redan under militärförvaltningen före 1717 och som därefter var verksamt i anslutning till guvernementsförvaltningen i Åbo generalguvernement för insamlande och distribution av främst livsmedel och foder. I ledningen för detta organ stod en överproviantmästare.

Finsk beskrivning

komissariaatti, ylikomissariaatti

Venäjän armeijan hallinnossa komissariaatti oli vuodesta 1711 lähtien merkittävä keskusvirasto, jonka tehtävänä oli koordinoida komisaarien ja paikallishallinnon toimintaa hallinnoitaessa elintarvikkeiden ja muiden parselien keruuta sotaväen tarpeisiin. Isonvihan aikana myös Turussa toimi elin nimeltään ylikomissariaatti.

Källor

Gosudarstvennost´ Rossii, Slovar´- Spravočnik 1-5 , Moskva: Nauka 1996–2005 , 2: 260-261.

Kuvaja, Christer , Försörjning av en ockupationsarmé : den ryska arméns underhållssystem i Finland 1713-1721 , Åbo: Åbo Akademi 1999 .

Länsräkenskaperna, Gamla Finland i Riksarkivet (enskild volym: FRA + nr) , 7064.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .