Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Allmän benämning på ämbetsverk vars styrelse och förvaltning av ett visst samhällsområde omfattar hela landet. Ämbetsverk av denna typ kallades under perioden 1539–1634 vanligen kammare eller kansli, 1634–1809 vanligen kollegium, under autonoma tiden kontor, direktion eller överstyrelse och från och med självständighetstiden verk eller styrelse.

Finsk beskrivning

keskusvirasto

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 978 (ämbetsverk).

Ståhlberg, K. J. , Suomen hallinto-oikeus. Yleinen osa 1913 , 43.

Översiktskatalog för Riksarkivet III , Helsingfors: Riksarkivet 1972 .