Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under centralt ämbetsverk eller annat offentligt styresorgan lydande regional offentlig myndighet, till exempel länsstyrelse.

Finsk beskrivning

maakuntavirasto

keskusviraston alaisuudessa toiminut alueellinen virasto

Källor

Ståhlberg, K. J. , Suomen hallinto-oikeus. Yleinen osa 1913 , 45–47.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

1600-tal

1634–