Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Del av ett land eller rike som i administrativt avseende utgör eller uppfattas som en enhet. I synnerhet tidigare kunde termen också avse ett landområde som av en viss stat blivit underkuvat eller erövrat från en annan stat och hade en underordnad ställning i förhållande till statens övriga landsdelar och en mindre politisk självständighet, särskilt i administrativt avseende.

Finsk beskrivning

provinssi

maakunta, piirikunta; Hallinnollisesti yhtenäisen alueen muodostava maan osa.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 22: 444. http://runeberg.org/nf/

Orrman, Eljas , Statssekretariatets arkiv – ett finskt forskningsarkiv i St. Petersburg , 708 , Helsingfors: 2008 .

Orrman, Eljas , Föreskrifter och praxis rörande domböcker i det svenska riket samt domboksbeståndet i finska arkiv intill 1809. Domboken som filologiskt och historiskt forskningsobjekt. Nordiska texter och undersökningar 30, s. 45-60 , Uppsala: Uppsala universitet. Institutionen för Nordiska språk 2007 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/