Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I Gamla Finland 1744–1783 och 1797–1811 en av de två provinser som bildade Viborgs guvernement/Finländska guvernementet, bestående två delar som även kallades provinser, Viborgs provins och Kexholms provins.

Finsk beskrivning

Viipurin ja Käkisalmen provinssi

Källor

Engelhardt, Nikolai Henrik , Die Beschreibung des Russisch Käyserlichen Gouvernements von Wiburg (1767) , 8 , Helsinki: Suomen historiallinen seura 1973 , 13, 38, 51.

Hannikainen, K.O.G. , Vanhan Suomen eli Viipurin läänin oloista 18:lla vuosisadalla. (Diss.) , Helsingfors: Frenckell 1888 , 3-4.

Andra språk

Ryska Vyborgskaja i Keksgolmskaja provincija
Tyska Wiburgsche und Kexholmsche Provinz