Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Geografisk enhet inom franciskanorden. Det högsta beslutande organet inom provinsen var provinsialkapitlet. Provinsen leddes av en provinsialminister. Norden hörde till provinsen Dacia. Provinsen indelades i inspektionsområden (kustodier), vart och ett med ett eller flera ordenshus.

Finsk beskrivning

provinssi, fransiskaanimaakunta*

Fransiskaaniluostarijärjestön organisaation geografinen yksikkö.

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , IV: 563ff.