Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den ställföreträdande ämbetsmannen för provinsialministern inom franciskanorden. Inom provinsen Dacia skulle provinsialvikarien efter 1390 väljas från Danmark i det fall att provinsialministern företrädde Sverige eller Norge, och vice versa.

Finsk beskrivning

provinsiaalivikaari*

fransiskaaniveljeskunnan provinsiaaliministerin sijainen

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , IV: 565.

Andra språk

Inga termer på andra språk