Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Församling bestående av biskopar och präster i en kyrkoprovins. Formellt skulle sammankomsten hållas årligen, men 1425 bestämdes att provinsialkonsil skulle sammankallas vart tredje år. I Sverige sammankallades det första provinsialkonsiliet 1248. Förutom en kardinal, biskopar och präster deltog också jarlen och andra stormän i mötet. Provinsialkonsiliet fungerade också i Sverige som kyrklig överrätt. Efter reformationen fortsatte traditionen i form av en rad kyrkomöten.

Finsk beskrivning

provinsiaalikonsiili, provinsiaalisynodi

Kirkkoprovinssin kirkolliskokous piispojen ja kirkkoherrojen kesken.

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , XIII: 527ff.

Teinonen, Seppo A. , Teologian sanakirja : 7400 termiä , 2 korj. p. , Helsinki: Kirjapaja 2002 .

Andra språk

Inga termer på andra språk