Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Beteckning för avskriftsvolymer i vilka domkyrkor och kloster lät inskriva sina privilegiebrev, statuter, påvebullor och åtkomsthandlingar. Benämningen användes redan 1396 i provinsialkonciliestatut från Arboga. Ibland kallas en sådan bok enbart liber. Beteckningen registrum har också använts om Lunds domkyrkas och Malmö stads urkundsböcker.

Finsk beskrivning

kopiokirja, jäljennöskirja

kirkkojen alkuperäisasiakirjojen kopioita sisltäneistä kirjoista käytetty nimitys

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , II: 232.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

liber