Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avdelning vid Helsingforspolisen (före 1950-talet) som under ledning av en föreståndare hade i uppdrag att föra de register som hörde till polisens ansvarsområde. Avdelningen var uppdelad i Mantalsskrivnings-, Civilregister- samt Adress- och upplysningsbyrån.

Finsk beskrivning

rekisteriosasto

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1950: 127.