Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Vid kommunal polisinrättning belägen avdelning som, under ledning av en föreståndare, förde de till polismyndighetens ansvarsområde hörande registren. En registerbyrå fanns före 1950 endast vid Helsingfors-, Åbo-, Tammerfors- och Uleåborgspolisen.

Finsk beskrivning

rekisteritoimisto

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1950: 127, 128, 129, 132.