Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avdelning vid Sjöfartsstyrelsen.

Finsk beskrivning

Merenkulkuhallituksen tilasto- ja rekisteritoimisto

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare