Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avdelning inom Generalstaben, bestående av Statistiska byrån, Utrikesbyrån och Övervakningsbyrån. Avdelningen bytte 1938 namn till Utrikesavdelningen, men behöll sina tidigare byråer. Avdelningen följde med försvarsväsendets utvecklingen i andra länder, ansvarade för militärattachéernas verksamhet och skaffade fram för försvarsmakten nödvändigt statistiskt material.

Finsk beskrivning

tilastollinen ja ulkomaaosasto (pääesikunta)

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1929: 136 .

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1939: 166-167 .

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1937 No 500 § 30 .

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

Avdelning 2
Utrikesavdelning