Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Centralt ämbetsverk i Sverige 1758–1858 med uppgiften att förvalta och utveckla tabellverket samt bearbeta tabellverksstatistiken. Statistiska tabellkommissionen ersatte Tabellverkskommissionen.

Finsk beskrivning

Tilastollinen taulukomissio*

Taulustolaitoksen seuraaja vuosina 1758–1858

Källor

Lewenhaupt, Sten , Svenska högre ämbetsmän från 1634. Högre ämbetsmän och chefer för statliga verk och inom central och lokalförvaltningen m.m. namn och årtal , Stockholm: Norstedt 1962 , 89.

Svensk uppslagsbok 1-32 , andra omarbetade och utvidgade upplagan , Malmö: Förlagshuset Norden 1947–1955 .

Widell, Ludwig , Statistiska tabellkommissionen 1756–1906. I: Statsvetenskaplig tidskrift för politik, statistik, ekonomi, årgång 9: IV: 205–219. Utgiven av Pontus E. Fahlbeck , Lund: Statsvetenskaplig tidsskrifts expedition. Distributör C. W. K. Gleerup 1906 , 205–219. http://www.sciecom.org/ojs/index.php/st/article/download/1988/1565

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

Kommissionen över tabellverket
kungliga tabellkommissionen