Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Styresorgan för Tabellverket 1756–1758 som också sammanställde de årliga landsomfattande statistiska översikterna. Kommissionen sorterade under Kammarkollegium. Den omorganiserades 1758 till ett centralt ämbetsverk under namnet Statistiska tabellkommissionen.

Finsk beskrivning

Taulustolaitoskomissio

Taulustolaitoksen johtoelin vuosina 1756–1758

Källor

Lewenhaupt, Sten , Svenska högre ämbetsmän från 1634. Högre ämbetsmän och chefer för statliga verk och inom central och lokalförvaltningen m.m. namn och årtal , Stockholm: Norstedt 1962 , 89.

Riksarkivet i Sverige, http://riksarkivet.se/

Svensk uppslagsbok 1-32 , andra omarbetade och utvidgade upplagan , Malmö: Förlagshuset Norden 1947–1955 .

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Svenska tiden

1700-tal

1756–1758

Synonymer

Kungliga kommissionen över tabellverket