Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Widell, Ludwig , Statistiska tabellkommissionen 1756–1906. I: Statsvetenskaplig tidskrift för politik, statistik, ekonomi, årgång 9: IV: 205–219. Utgiven av Pontus E. Fahlbeck , Lund: Statsvetenskaplig tidsskrifts expedition. Distributör C. W. K. Gleerup 1906 . http://www.sciecom.org/ojs/index.php/st/article/download/1988/1565


G

Den landsomfattande befolkningsstatistik som från 1756 årligen sammanställdes på basis av läns- eller stiftsvisa befolkningstabeller i Sverige och Finland. Generaltabellen sammanställdes från 1758 av Tabellverket, 1809–1865 av senatens kammarexpedition och 1865–1870 av Temporära statistiska centralbyrån, därefter av av Statistiska ämbetsverket.

L

Benämning på den befolkningsstatistik som årligen gjordes upp vid länskanslierna på basis av de från länets prosterier inkomna befolkningstabellerna. Länssammandraget låg till grund för befolkningsstatistiken i hela riket.

S

Centralt ämbetsverk i Sverige 1758–1858 med uppgiften att förvalta och utveckla tabellverket samt bearbeta tabellverksstatistiken. Statistiska tabellkommissionen ersatte Tabellverkskommissionen.