Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den landsomfattande befolkningsstatistik som från 1756 årligen sammanställdes på basis av läns- eller stiftsvisa befolkningstabeller i Sverige och Finland. Generaltabellen sammanställdes från 1758 av Tabellverket, 1809–1865 av senatens kammarexpedition och 1865–1870 av Temporära statistiska centralbyrån, därefter av av Statistiska ämbetsverket.

Finsk beskrivning

väestötilasto*, valtakunnan väkiluvun päätilasto

Koko maan kattava väestötilasto, joka vuodesta 1756 lähtien laadittiin vuosittain lääni- tai hiippakuntakohtaisten väestötaulukoiden perusteella.

Källor

Svensk uppslagsbok 1-32 , andra omarbetade och utvidgade upplagan , Malmö: Förlagshuset Norden 1947–1955 .

Tietosanakirja I-XI , Helsinki: Tietosanakirja-osakeyhtiö 1909–1922 , X: 1608–09. http://runeberg.org/tieto/

Widell, Ludwig , Statistiska tabellkommissionen 1756–1906. I: Statsvetenskaplig tidskrift för politik, statistik, ekonomi, årgång 9: IV: 205–219. Utgiven av Pontus E. Fahlbeck , Lund: Statsvetenskaplig tidsskrifts expedition. Distributör C. W. K. Gleerup 1906 , 209. http://www.sciecom.org/ojs/index.php/st/article/download/1988/1565

Andra språk

Dåtida finska väkilukutaulu