Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på den utarrendering (förpantning) av sjö- och landtullarna som ägde rum i det svenska riket (med undantag för Pommern) under åren 1726–1765, 1777–1782 och 1802–1813.

Finsk beskrivning

tulliarenti*, tullioikeuksien vuokraus

Meri- ja maatullien perintäoikeuksien vuokraamisesta käytetty nimitys. Tullien kanto vuokrattiin Ruotsin valtakunnassa (Pommeria lukuunottamatta) vuosina 1726–1765, 1777–1782 ja 1802–1813.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 9: 915. http://runeberg.org/nf/

Wikberg, Karin , Alla dessa tullar – en arkivguide: en vägledning till tullarkiv och tullhandlingar i Riksarkivet , 26 , Stockholm: Riksarkivet 2006 , 216.

Andra språk

Inga termer på andra språk