Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Centralt ämbetsverk som bokförde och redovisade arrendeinkomsterna från Generaltullarrendesocieteten, den halvprivata myndighet som tidvis under 1700-talet arrenderade sjö- och landtullarna av kronan. Generaltullarrendekontoret leddes av en revisionskommissarie.

Finsk beskrivning

Tulliarentikonttori

Keskusvirasto, joka kirjasi ja tilitti Tulliarentiyhdistykseltä saadut vuokratulot.

Källor

Henel, Andreas Jochim , von , Det Anno 1729 florerande Swerige, eller Fullkommelig Beskrifning Om den mycket kloka och högst-berömmeligste Regereingens Författning, Inrätt ning occh Beskaffenhet uti Riket , Leipzig: Zunkel 1730 , 136.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 9: 915. http://runeberg.org/nf/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

Generaltullarrendesocietetens revisionskontor