Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman vid Generaltullarrendesocietetens kansli eller vid en lanttullstation.

Finsk beskrivning

tullin toimihenkilö, tullin syyttäjä*

Källor

Henel, Andreas Jochim , von , Det Anno 1729 florerande Swerige, eller Fullkommelig Beskrifning Om den mycket kloka och högst-berömmeligste Regereingens Författning, Inrätt ning occh Beskaffenhet uti Riket , Leipzig: Zunkel 1730 , 136.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

aktor vid tull