Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Samlande benämning på de två kontor som under ledning av var sin överdirektör skötte tullförvaltningen under den tid som tullväsendet förvaltades av Generaltullarrendesocieteten.

Finsk beskrivning

päätullikonttori, tullin pääkonttori*

Källor

Henel, Andreas Jochim , von , Det Anno 1729 florerande Swerige, eller Fullkommelig Beskrifning Om den mycket kloka och högst-berömmeligste Regereingens Författning, Inrätt ning occh Beskaffenhet uti Riket , Leipzig: Zunkel 1730 , 136.

Lindeqvist, K.O. , Hämeenlinnan kaupungin historia : Kaupungin historia Ruotsin vallan aikana II , Hämeenlinna: Hämeenlinnan kaupunki 1926 .

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 9: 915. http://runeberg.org/nf/