Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Det fullmäktige som utgjorde Generaltullarrendesocietetens styrelse i Stockholm. Fullmäktige bestod 1729 av tretton ledamöter, med hovkanslern som ordförande, sedermera till 1765 av 24 fullmäktige, av vilka fyra ombud var utsedda av kronan, däribland ordföranden, och tre av var och en av städerna Göteborg, Malmö och Karlskrona. De övriga utsågs bland aktieägarna genom val som förrättades i Stockholm. Under åren 1777–1782 och 1803–1813 bestod styrelsen av mellan 14 och 16 fullmäktige, av vilka kronan utsåg fyra till fem, däribland ordföranden, som 1777–1782 kallades president.

Finsk beskrivning

Tulliarentiyhdistyksen valtuusto

13-henkinen valtuusto, joka toimi Tulliarentiyhdistyksen hallituksena Tukholmassa.

Källor

Henel, Andreas Jochim , von , Det Anno 1729 florerande Swerige, eller Fullkommelig Beskrifning Om den mycket kloka och högst-berömmeligste Regereingens Författning, Inrätt ning occh Beskaffenhet uti Riket , Leipzig: Zunkel 1730 , 136.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 9: 915. http://runeberg.org/nf/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Svenska tiden

1700-tal
1800-tal

1726–1765
1777–1782
1802–1809
(i Sverige 1813)

Synonymer

Generaltullsocietetens fullmäktige