Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Det fullmäktige i Bergslagen som vid behov sammanträdde för att behandla områdets gemensamma ekonomiska ärenden. De deputerade bestod till hälften av bergsmän och till andra hälften av representanter för andra näringsgrenar och tjänstemän i Sala och Falun.

Finsk beskrivning

vuorikuntavaltuutettu*; vuorikunnan täysivaltainen edustaja, joka vastasi yhdessä muiden valtuutettujen kanssa talousasioista

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

bergslagens fullmäktige