Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kungligt bud som hade i uppgift att transportera koppar till och från myntning. Kopparenspännare förekom i Bergslagen.

Finsk beskrivning

kuparilähetti*

Bergslagenin alueella toiminut kuninkaallinen lahetti, jonka tehtävänä oli kuljettaa kuparia rahanlyöntipajaan ja sieltä pois.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Svenska tiden

början av 1600-tal