Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kansli i Stockholm som förberedde och expedierade ärenden till och från Generalarrendetullsocietetens fullmäktige. Kansliet förestods av en sekreterare, med biträde av en notarie, en kanslist och några kontrollörer som kallades aktorer. Under kansliet verkade också fyra aktorer som var förlagda till tullstationer på landsbygden.

Finsk beskrivning

Tulliarentiyhdistyksen kanslia

Tukholmassa toiminut Tulliarentiyhdistyksen kanslia, joka valmisteli asioita yhdistyksen valtuustolle että pani toimeen valtuuston päätöksiä.

Källor

Henel, Andreas Jochim , von , Det Anno 1729 florerande Swerige, eller Fullkommelig Beskrifning Om den mycket kloka och högst-berömmeligste Regereingens Författning, Inrätt ning occh Beskaffenhet uti Riket , Leipzig: Zunkel 1730 , 136.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Svenska tiden

1700-tal
1800-tal

1726–1765
1777–1782
1802–1809
(i Sverige 1813)

Synonymer

Generaltullsocietetens kansli