Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Vid ett kansli (särskilt vid Kungliga kansliet) anställd person med uppgift att tjänstgöra som vaktmästare eller budbärare.

Finsk beskrivning

kansliavartija*

vahtimestarina tai viestinviejänä toiminut kanslian virkamies

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska kansliaposti

Tid

Svenska tiden

1500-tal
1600-tal

1500–1640-tal